Nächste Lesungen: pakt bern: flash! (NET AND WORK) / Sonntag, 8. Dezember 2019, 16:30 / 17:30 / 18:30 Bern, Progr_013 Katharina Weber (Piano), Christian Kobi (Saxophon), Franz Dodel (Text) Flyer Aktuelles: Rezension zu «Nicht bei Trost.Capricci» / Astrid Nischkauer, Wien: «Wenn Bäume sich lieben» Fixpoetry